Umowa najmu okazjonalnego

W poprzednim wpisie mogliście pobrać zwykłą umowę najmu lokalu mieszkalnego, która co do zasady zabezpieczy Wasze interesy. Jednak w Polsce funkcjonują również umowy najmu okazjonalnego. Czym one się różnią od zwykłych umów? Wyjaśnimy to w kilku prostych punktach.

  1. W przypadku najmu okazjonalnego najemca składa oświadczenie przed notariuszem, że po rozwiązaniu umowy najmu wyprowadzi się do mieszkania wskazanego w tym oświadczeniu. Koszt sporządzenia takiego oświadczenia wynosi przeciętnie 400,- złotych. Oświadczenie to najemca powinien wręczyć wynajmującemu.
  1. Właściciel mieszkania wskazanego w oświadczeniu najemcy (do którego najemca ma się wyprowadzić po ustaniu najmu) powinien złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy. Oświadczenie tej osoby może być sporządzone na piśmie albo przed notariuszem. Wersja notarialna jest lepsza dla wynajmującego. Najemca to oświadczenie również powinien przekazać wynajmującemu.
  1. Jeżeli najemca utraci możliwość zamieszkania w lokalu wskazanym w oświadczeniu, powinien dostarczy najemcy nowe oświadczenie. Jeżeli nie dostarczy, umowa może ulec rozwiązaniu.
  1. Warunkiem skuteczności najmu okazjonalnego jest zgłoszenie umowy do Urzędu Skarbowego w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Jeżeli w tym terminie zgłoszenie nie zostanie dokonane, umowa stanie się zwykłą umową najmu.
  1. Korzyść z najmu okazjonalnego jest zasadnicza. W przypadku, kiedy konieczne stanie się wyeksmitowanie z lokalu niesolidnego najemcy, nie ma potrzeby, aby występować do sądu z pozwem o eksmisję. Wystarczy wtedy wystąpić do sądu o nadanie klauzuli wykonalności na oświadczenie najemcy. Jest to tańsze i nieporównywalnie szybsze od powództwa o eksmisję.

Wzór umowy najmu okazjonalnego możecie pobrać tutaj:

umowa najmu okazjonalnego